Pátek, 19 dubna, 2024
- Komerční sdělení -magazín

Nezapomenout uplatnit si daňový bonus za zaplacené úroky z úvěru, radí finanční poradce

Není třeba zapomenout uplatnit si daňový bonus za zaplacené úroky z úvěru na bydlení. Podle právničky Institutu alternativního řešení sporů Slovenské bankovní asociace (SBA) Sylvie Ďatelinkové pro smlouvy o úvěru na bydlení, uzavřené od 1. ledna 2018 se lhůtou splatnosti od pěti do 30 let, platí možnost získání daňového bonusu na zaplacené úroky z úvěru. To platí, jestliže jeho účelem je pořízení, výstavba či dostavba tuzemské nemovitosti určené k bydlení, kterou je byt nebo rodinný dům.

Na refinanční úvěr se daňový bonus na zaplacené úroky nevztahuje. Daňový bonus lze uplatnit ve výši 50 % ze zaplacených úroků, nejvýše z částky 50.000 eur na jednu tuzemskou nemovitost určenou k bydlení. Maximálně však do výše 400 eur za rok, a to během prvních pěti let od poskytnutí úvěru na bydlení. „Podkladem pro uplatnění daňového bonusu je potvrzení o zaplacených úrocích vydané bankou automaticky nebo na požádání. Nárok na daňový bonus si uplatňujete v daňovém přiznání nebo v rámci ročního zúčtování záloh na daň,“ uvedla Ďatelinková.

Pokračovala, že o daňový bonus může člověk požádat v případě, že splňuje určité podmínky. „Věk nejméně 18 let a nejvýše 35 let ke dni podpisu žádosti o úvěr na bydlení. Další podmínkou je splnění limitu výše příjmu. Průměrný měsíční příjem vypočítaný ze zdanitelných příjmů za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém byla uzavřena smlouva o úvěru na bydlení, nepřesahuje 1,3 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pokud v úvěrové smlouvě figuruje více dlužníků, podmínku věku a podmínku limitu výše příjmu musí splňovat všichni,“ konstatovala.

Money cash stack surrounded with coins isolated on pastel pink background. 3d rendering illustration of banknotes and coins. Concept of money saving, online payment, cash back, tax, cashless society.

Nárok na daňový bonus na zaplacené úroky vzniká pouze hlavnímu dlužníkovi, pokud tento současně není spoludlužníkem z jiné smlouvy o úvěru na bydlení, na kterou se uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplacené úroky. Spoludlužníkovi nárok na daňový bonus na zaplacené úroky nevzniká.

Nejnovější články

- Reklama -pr článek

Další články autora

Stay on op - Ge the daily news in your inbox