Za dva miliony ročně dostane více dětí dotaci na stravu

Půjde o děti, jejichž rodiče pobírají důchod, příspěvek na hlídání nebo se ucházejí o práci.
Cílová skupina dětí, na které lze poskytnout dotaci na podporu výchovy k stravovacím návykům, by se měla rozšířit. Dosáhnout to chtějí koaliční poslanci OĽaNO, SaS, Jsme rodina i Za lidi novelou zákona o dotacích v působnosti Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny (MPSVR) SR, kterou předložili na květnovou schůzi Národní rady (NR) SR.

Záměrem je podle předkladatelů zajistit možnost poskytnutí dotace na stravu i na ty děti, na které podle nové právní úpravy nelze poskytnout tuto dotaci a jejichž rodiče nemají ani nárok na daňový bonus.

„Cílová skupina dětí se navrhuje stanovit vzhledem ke skutečnosti vztahující se na jejich rodiče (osoby, kterým je dítě svěřeno), které objektivně odůvodňují vyšší pravděpodobnost nevznikne nároku na daňový bonus,“ konstatují poslanci v důvodové zprávě.

Daňový bonus nebo dotace

Mělo by tak měla nová skupina dětí, na které bude možné poskytnout dotaci na stravu. Půjde o děti, jejichž rodiče nebo osoby, kterým je dítě svěřeno, jsou příjemci starobního důchodu, předčasného starobního důchodu, invalidního důchodu, výsluhový důchodu (pokud dosáhly věku potřebný pro nárok na starobní důchod), invalidního výsluhový důchodu, peněžního příspěvku na hlídání nebo jsou evidovanými uchazeči o zaměstnání.

Jde o skupinu dětí, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že jejich rodičům nevznikne nárok na zvýšený daňový bonus pro děti do 15 let věku z důvodu, že tyto sociální skupiny zpravidla výdělečnou činnost nevykonávají.

„Vzhledem k tomu, že tyto osoby pravděpodobně nebudou mít nárok na zvýšený daňový bonus, navrhuje se jako alternativa k zvýšenému daňovému bonusu poskytovat na jejich dítě dotaci na stravu,“ upřesnili předkladatelé. Takto určený okruh osob byl vymezen i vzhledem ke skutečnosti, že těmto osobám může za splnění zákonem stanovených podmínek vzniknout nárok na příplatek k přídavku, který je také určitou alternativní k daňovému bonusu.

Za dva miliony ročně

Dotaci na stravu tak bude možné poskytnout například v případě, že jeden z rodičů dítěte je poživatelem starobního důchodu a druhý rodič dítěte je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a podobně. Účinnost zákona navrhují poslanci na 1. srpen 2021.

Od předloženého návrhu zákona očekávají pozitivní sociální dopady, a to zejména v oblasti hospodaření obyvatelstva, neboť poskytováním dotace na podporu výchovy k stravovacím návykům dítěte budou dotčeny domácnosti zbaveny úhrady příspěvků na stravování svých dětí.

Návrh zákona však bude mít negativní dopad na rozpočet veřejné správy. „Podle hrubých odhadů bude navrhovaným opatřením pozitivně ovlivněných přibližně 7790 dětí, což si vyžádá zvýšení výdajů státního rozpočtu o přibližně 2,03 milionu eur ročně,“ uvádí se v doložce vybraných vlivů.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox