IstroAnalytica: Do roku 2035 budou stovky tisíc míst ohrožených kvůli robotizaci

Týká se to téměř 350 tisíc pracovních míst.
Na Slovensku bude v horizontu let 2021 – 2035 ohrožených téměř 350 tisíc pracovních míst. Tvrdí to institut středoevropských studií IstroAnalytica.

Podle odborníků jsou hlavními důvody úbytků pracovních míst strukturální změny ekonomiky, které v sobě zahrnují procesy automatizace a robotizace, zda změnu orientace od produkce výrobků k poskytování služeb. Největší pokles pracovních míst lze očekávat ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavebnictví a dopravě.

Stát přijde o peníze z odvodů

Institut upozornil, že ztráta 350 tisíc pracovních míst by znamenala výpadek sociálních odvodů na úrovni 3,1 miliardy eur ročně, zdravotních odvodů v objemu 1,2 miliardy ročně a výběru daně z příjmů fyzických osob ve výši 264,7 milionu eur ročně.

Řešením by podle odborníků mohla být podpora tvorby nových podnikatelských příležitostí a pracovních míst v odvětvích, jako jsou služby, zdravotnictví a sociální pomoci, zemědělství či výzkum a vývoj.

Institut dodal, že na zvrácení negativního vývoje zaměstnanosti by bylo dobré hospodářský růst a rozvoj slovenského venkova zajistit prostřednictvím podpory zemědělské prvovýroby, domácího zpracování zemědělských komodit a poskytování komplexních služeb agroturistiky.

„Dosažením potravinové soběstačnosti Slovenska v základních potravinách a vybudováním sítě poskytovatelů agroturistických služeb lze vytvořit na slovenském venkově do roku 2035 až 50.000 nových pracovních míst, což znamená průměrnou roční tvorbu přibližně 40 pracovních míst na okres,“ vyčíslily analytici.

Příspěvek na péči

V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb experti doporučují zavést příspěvek na dlouhodobou péči pro seniory a osoby odkázané na takovou péči jako klíčový prvek tvorby nových pracovních míst.

Loni pracovalo v tomto segmentu 191 tisíc osob, přičemž na jednoho pracovníka připadalo 4,7 obyvatele ve věku 65 a více let.

„Do roku 2035 se zvýší počet obyvatel ve věku 65 let a více, podle prognostických dat Eurostatu o 33%, což vyvolá potřebu udržitelným zaměstnávat ve zdravotnictví a sociálních službách minimálně 261.000 osob,“ dodali analytici.

Dále institut doporučuje podpořit inovační aktivitu domácích podniků formou dotací na založení a provoz výzkumně-vývojových komplexů působících primárně při domácích podnicích s inovativním profilem, které budou procházet zelenou transformací a transformací na Průmysl 4.0.

„Slovensko dnes stojí na křižovatce dalšího hospodářského a sociálního rozvoje. Je proto mimořádně důležité strategicky efektivně a cíleně využít zdroje v rozsahu zhruba 4,75 miliardy eur investic z veřejných financí na stabilizaci 350.000 pracovních míst,“ uvedl institut s tím, že klíčovými zdroji investic jsou Fond obnovy, standardní evropské programy a státní rozpočet.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox